Home Редполітика

Науково-практичний журнал «Економіка промисловості» – це фахове науково-практичне видання, що надає вченим, дослідникам, представникам органів влади і фахівцям-практикам можливість викладати результати своїх наукових досліджень і практичного досвіду у відкритій пресі та в такий спосіб знайомити з ними громадськість.

Журнал «Економіка промисловості» включений до Переліку наукових фахових видань України (Постанова Президії ВАК України від 08.07.2009 р. № 1-05/03). З листопада 2011 р. видання включене в Наукову електронну бібліотеку e-Library.Ru Російського індексу наукового цитування (РІНЦ).

Місія журналу: вивести на якісно новий рівень дослідження проблем економіки промисловості та промислової політики, заохочуючи до публікації авторів, які здійснюють науково-дослідну та практичну діяльність у цих сферах економічної науки.

Основними принципами редакційної політики і критеріями відбору матеріалів до друку є:

1. Редакційна колегія журналу «Економіка промисловості» не приймає до публікації матеріали, що містять образливі вирази, прояви агресії або національної, релігійної, расової або іншої дискримінації, розпалюють міжнаціональну й расову ворожнечу, порушують міжнародні правові норми і законодавство.

2. До публікації приймаються статті, що відображають результати наукових досліджень, взаємозв'язок і взаємний вплив соціальних, екологічних аспектів і наукового прогресу на економіку країни в цілому й економіку промисловості зокрема, а також роблять новий істотний внесок у наше розуміння проблем економіки.

3. Журнал спрямований на розширення рамок наукових досліджень шляхом залучення до публікації авторів, які працюють на стику дисциплін: економіки та екології, економіки та соціальних наук тощо.

4. Видання покликане забезпечити доступ до результатів наукових досліджень учених, фахівців і практиків шляхом публікації матеріалів у відкритій пресі, оприлюднення відомостей про нові номери журналу і його змісті в мережі Інтернет (на сайті журналу http://www.econindustry.org, а також на сайті Наукової електронної бібліотеки періодичних видань НАН України http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace, порталі наукової періодики України http://nbuv.gov.ua/portal/, сайті Наукової електронної бібліотеки Російського індексу наукового цитування eLibrary.Ru http://elibrary.ru/.

У журналі «Економіка промисловості» видаються рукописи, які успішно пройшли зовнішнє рецензування, були попередньо розглянуті й оцінені редакційною колегією. Редколегія видання не рецензує негативні відповіді на подані до розгляду матеріали, а також не розкриває їх авторам зміст рецензій.

Головними критеріями відбору та прийняття рукописів до публікації в журналі «Економіка промисловості» є оригінальність, інноваційність, наукова новизна, важливість, практичний інтерес.

Редакційна колегія журналу «Економіка промисловості» прагне до того, щоб видання становило інтерес не тільки для читачів з України, але також із зарубіжних країн. Тому редакційна колегія заохочує публікації, надані авторами з інших країн, а також колективами авторів, що складаються як з українських, так і із зарубіжних учених.

Редакційна колегія журналу «Економіка промисловості» не несе відповідальності за думки, судження, результати й висновки, викладені авторами статей і надруковані в журналі.

Останнє оновлення (Неділя, 03 липня 2016, 17:30)

 
 Creative Commons