Home Новини

Економіка промисловості. Новини видавця

Шановні читачі та автори журналу!

Офіційний сайт журналу "Економіка промисловості" переїхав на платформу Open Journal System та доступний за адресою: http://ojs.econindustry.org

Останнє оновлення (П'ятниця, 13 вересня 2019, 19:22)

 
There are no translations available.

 

Опубликована монография "ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ  СИСТЕМНЫХ ДИСБАЛАНСОВ:  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ"
/ В.П. Вишневский, А.И. Амоша, Л.А. Збаразская,
А.А. Охтень, Д.Ю. Череватский; под общ. ред. В.П. Вишневского
и Л.А. Збаразской / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. –
Донецк, 2013. – 180 с.

ISBN 978-966-02-6991-0

В монографии выполнен анализ положений неоклассической, институциональной и эволюционной экономических теорий в сфере промышленной политики, обоснованы стратегические направления новой промышленной политики Украины, призванной решить проблемы неоиндустриализации, разработаны предложения по организации управления развитием промышленности в условиях системных дисбалансов и концептуальные положения общегосударственной целевой программы развития промышленности на среднесрочную перспективу.

Для научных сотрудников, государственных служащих, преподавателей, аспирантов, студентов, всех тех, кто интересуется проблемами промышленной политики и управления развитием промышленности.

Скачать


Останнє оновлення (Понеділок, 07 квітня 2014, 17:57)

 
Інститутом економіки промисловості НАН України опубліковано монографію члена-кореспондента НАН України В.П. Вишневського «Оподаткування в емерджентній економіці: теоретичні засади і напрями політики». Редакція науково-практичного журналу «Економіка промисловості» пропонує своїм читачам ознайомитись з її змістом.

Останнє оновлення (Неділя, 08 квітня 2012, 22:11)

Детальніше...

 
Інститутом економіки промисловості НАН України видано монографію д.е.н., професора В'ячеслава Івановича Ляшенка «Фінансово-регуляторні режими стимулювання економічного розвитку: введення в економічну режімологію». Редакція журналу "Економіка промисловості" пропонує своїм читачам ознайомитись з її змістом.

Останнє оновлення (Субота, 31 березня 2012, 22:07)

Детальніше...

 
Відділом комп'ютеризації та інформатизації наукової діяльності Інституту економіки промисловості НАН України забезпечено науково-редакційну та додрукарську підготовку монографії д.е.н., професора Ольги Федорівни Новікової "Соціальна безпека в Україні: можливості людського розвитку". Книгу надруковано у видавництві LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG (Німеччина). Редакція науково-практичного журналу "Економіка промисловості" пропонує своїм читачам ознайомитися з цим виданням.

Останнє оновлення (Неділя, 01 квітня 2012, 03:09)

Детальніше...

 
В Інституті економіки промисловості НАН України видано колективну монографію "Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти". Редакційна колегія науково-практичного журналу "Економіка промисловості" пропонує читачам ознайомитись з її змістом.

Останнє оновлення (Вівторок, 03 квітня 2012, 03:20)

Детальніше...

 
Редакційна колегія науково-практичного журналу «Економіка промисловості» пропонує читачам ознайомитися з короткою інформацією про монографію д.е.н., професора Р.М. Лепи «Моделі рефлексивного управління в економіці»

Останнє оновлення (Середа, 11 квітня 2012, 00:25)

Детальніше...

 
 Creative Commons