Home Редколегія
Науково-редакційна рада:

АМОША О.І. (голова редакційної ради, акад. НАН України. Інститут економіки промисловості НАН України),
ГЕЄЦЬ В.М. (акад. НАН України. Інститут економіки та прогнозування НАН України),
ЛІБАНОВА Е.М. (акад. НАН України. Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України),
МАМУТОВ В.К. (акад. НАН України. Інститут економіко-правових досліджень НАН України),
ВИШНЕВСЬКИЙ В.П. (акад. НАН України. Інститут економіки промисловості НАН України),
МАКОГОН Ю.В. (д.е.н., проф.Донецький національний університет),
ДЕМЕНТЬЄВ В.В. (д.е.н., проф. Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації),
ПОГОРЛЕЦЬКИЙ О.І. (д.е.н., проф. Санкт-Петербурзький державний університет, Росія),
МАЙБУРОВ І.А. (д.е.н., проф. Уральський федеральний університет ім. першого Президента Росії Б.М. Єльцина, Росія),
ПАЙОНК К. (д.е.н., проф. Економічний університет в Познані, Польща).

Редакційна колегія:

ВИШНЕВСЬКИЙ В.П. (головний редактор, акад. НАН України. Інститут економіки промисловості НАН України),
БУЛЄЄВ І.П. (заст. головного редактора, д.е.н., проф. Інститут економіки промисловості НАН України),
ПОКОТИЛЕНКО Р.В. (заст. головного редактора, відповідальний редактор, к.е.н. Інститут економіки промисловості НАН України),
ХАРАЗІШВІЛІ Ю.М. (д.е.н., проф. Інститут економіки промисловості НАН України),
ЛЯШЕНКО В.І. (д.е.н., проф. Інститут економіки промисловості НАН України),
НОВІКОВА О.Ф. (д.е.н., проф. Інститут економіки промисловості НАН України),
АЛЕКСАНДРОВ І.О. (д.е.н., проф. Одеський національний політехнічний університет),
АНТОНЮК В.П. (д.е.н., проф. Інститут економіки промисловості НАН України),
ЗАЛОЗНОВА Ю.С. (д.е.н., ст.н.с. Інститут економіки промисловості НАН України),
ЗЕМЛЯНКІН А.І. (к.е.н. Інститут економіки промисловості НАН України),
ЗБАРАЗСЬКА Л.О. (к.е.н. Інститут економіки промисловості НАН України),
СОЛДАК М.О. (к.е.н. Інститут економіки промисловості НАН України),
ГАРКУШЕНКО О.М. (секретар редакційної колегії, к.е.н. Інститут економіки промисловості НАН України).


Останнє оновлення (Понеділок, 13 листопада 2017, 14:11)

 
 Creative Commons