Home Про журнал

Науково-практичний журнал «Економіка промисловості» засновано у 1998 році Інститутом економіки промисловості НАН України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 3083 від 25.02.1998 р. Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України (Постанова Президії ВАК України від 08.07.2009 р. № 1-05/03). Видання має міжнародний ISSN 1562-109X (Print), ISSN 2306-532X (Online).

Представлені в журналі матеріали направлені на інформування наукової спільноти, фахівців, представників місцевих та державних органів влади, всіх зацікавлених науковими дослідженнями осіб про напрямки розвитку сучасної економічної науки. Вони спрямовані на визначення проблем економічної та промислової політики й шляхів їх розв’язання, що базуються на глибокому науковому аналізі теорії і практики України й провідних зарубіжних країн та на основі ґрунтовних економіко-математичних розрахунків. Публікація матеріалів у журналі становить за мету сприяння реалізації оригінальних результатів досліджень в економіці Україні.

В журналі висвітлюється широкий спектр теоретичних і прикладних проблем економіки наступної тематики:

Макроекономічні та регіональні проблеми розвитку промисловості:

- макроекономічні аспекти розвитку промисловості;

- регіональні аспекти розвитку промисловості, територіально-виробничі та науково-технічні комплекси, промислові кластери;

- ринкові відносини в промисловості, інституціональні трансформації, проблеми приватизації, власності, підприємництва;

- інвестиційні та інноваційні процеси в промисловості.

Проблеми стратегії розвитку і фінансово-економічної регулювання промисловості:

- промислова політика та галузеві аспекти розвитку промисловості;

- бюджетно-податкове та грошово-кредитне регулювання розвитку промисловості, ціни і платежі в промисловості;

- економічні проблеми сталого розвитку промисловості, раціонального природокористування, екологічної безпеки промислових міст і промислових центрів;

- моделювання розвитку промисловості, проблеми інформатизації та сучасні інформаційні технології.

Проблеми економіки промислових підприємств і виробничих комплексів:

- організація управління, планування і регулювання промисловості;

- проблеми капіталізації підприємств і інтегрованих структур промисловості;

- економіка промислових підприємств, організація виробництва та управління науково-технічним прогресом;

- резерви підвищення ефективності роботи промислових підприємств і виробничих комплексів.

Соціально-економічні проблеми розвитку промисловості:

- управління соціально-економічним розвитком промисловості і промислових регіонів;

- трудові ресурси промислових підприємств і регіонів;

- соціально-трудові відносини в промисловості, соціальний захист працюючих, соціальне партнерство, соціологічні дослідження в промисловості та промислових регіонах;

- управління охороною праці в промисловості, проблеми безпечної життєдіяльності.

Періодичність виходу журналу: 4-5 разів на рік.

Науково-практичний журнал "Економіка промисловості" індексується українською загальнодержавною реферативною базою даних "Україніка наукова" та представлений у Науковій електронній бібліотеці періодичних видань НАН України.

Науково-практичний журнал "Економіка промисловості" з листопада 2011 року включено до міжнародної наукометричної бази "Наукова електронна бібліотека E-Library.Ru (Російського індексу наукового цитування - РІНЦ)".

Академия GoogleЖурнал індексується вільно доступною пошуковою системою Google Академія.

Видання розміщено в світовій електронній бібліотеці наукової періодики EBSCO Publishing.

Журнал внесено до світового каталогу наукових періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory.

З 2013 р. науково-практичний журнал «Економіка промисловості» індексується у міжнародних наукометричних базах: DRJI (Directory of Research Journals Index) та Research Bible (Токіо, Японія).

Останнє оновлення (Середа, 15 листопада 2017, 01:36)

 
 Creative Commons